گذری بر نیت‌مندی تغییر نام شهرک اکباتان

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق پیرامون موضوع تغییر نام شهرک اکباتان به شهرک آرمان است. آرمان علی‌وردی در جریان اعتراضات اخیر در شهرک اکباتان

ادامه