چاره‌جویی‌های فرارو در معادله‌ی تولید و مصرف بنزین

بعد از راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این سؤال مطرح است که اگر همین امروز بر فرض ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید

ادامه