چند آمار در مورد اقتصاد خانوار

مرکز آمار یک سری آمار مرتبط با وضعیت اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی منتشر کرده که خلاصه‌‌اش این است:

درآمد یک خانوار شهری در سال 1389:

حداقل درآمد یک خانوار شهری = 6  میلیون تومان

حداکثر درآمد یک خانوار شهری = 16  میلیون تومان

متوسط درآمد اظهارشده = 10  میلیون و 615  هزار تومان (13 درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن)

================

درآمد یک خانوار روستایی در سال 1389:

حداقل =  4.8 میلیون تومان

حداکثر = 11.6  میلیون تومان

==================

وضعیت اشتغال در خانوارها:
یک نفر شاغل = حدود 58 درصد (بیش‌ترین)

پنج نفر شاغل = 0.3  درصد  (کم‌ترین)

بدون فرد شاغل = حدود 24 درصد

==============

برای حدود 20 هزار خانواده‌ی نمونه:

متوسط تعداد افراد  =   1.34 نفر

متوسط تعداد افراد دارای درآمد  = 1.48 نفر

خانوارهای بدون فرد شاغل = 19  درصد از خانوارهای نمونه
 
===========

حدود 66 درصد از سرپرستان خانوارها؛ شاغل هستند (سال قبل از آن حدود 68 درصد)

حدود 2  درصد از سرپرستان خانوارها؛ بیکار هستند (سال قبل از آن 3 درصد)

حدود 30 درصد از سرپرستان خانوارها، درآمد دارند اما شاغل نیستند (سال قبل از آن حدود 28 درصد)

=============

حوزه‌های اشتغال:
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل موتوری و موتورسیکلت ها، کالاهای شخصی و خانگی = 13  درصد

صنعت = 11 درصد

ساختمان = 10.5  درصد

حمل‌و‌نقل، ارتباطات و انبارداری = 10  درصد

امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری = 5  درصد

کشاورزی، شکار و جنگلداری = 4.3  درصد

غیر شاغل = 34 درصد

فعالیت‌های اقتصادی دیگر = 13.5  درصد

=========

نوع اشتغال:
کارفرما = 5.5  درصد

کارکن مستقل = 22 درصد

حقوق‌بگیر و مزدبگیر عمومی = 12  درصد

حقوق‌بگیر و مزدبگیر بخش تعاونی =  0.14  درصد

حقوق‌بگیر و مزدبگیر بخش خصوصی = 27  درصد

کارکن فامیلی بدون مزد = 0.03  درصد

غیر شاغل = 34  درصد

===============

تامین درآمدها
درآمدهای متفرقه = 49 درصد

مزد و حقوق = 33 درصد

مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی = 17.5 درصد

==========

یافته‌های هزینه – درآمد خانوار روستایی سال 89:

بررسی فعالیت اصلی و محل کار سرپرست خانوار روستایی در سال 89 نشان می دهد که:

حدود 38  درصد از سرپرستان خانوار در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری،

حدود  13 درصد در بخش ساختمان،

حدود 7 درصد در حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری،

حدود 6 درصد عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها و کالاهای شخصی و خانگی،

حدود 6  درصد در صنعت،

حدود 2 درصد در بخش اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری و

حدود 6 درصد نیز در سایر بخش ها به کار اشتغال داشته اند.

حداقل و حداکثر درآمد خانوار روستایی

 متوسط درآمد اظهار شده سالیانه یک خانوار روستایی در سال 89 = حدود 5  میلیون و 940 هزار تومان بوده  ست (که نسبت به سال قبل از آن به میزان 13.2 درصد رشد داشته است)

================

بررسی منبع تامین درآمد خانوار روستایی در سال 89 نشان می دهد که:

حدود 33 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،

حدود 34 درصد از مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی و

حدود 33 درصد نیز از منابع متفرقه به دست آمده است.

خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش ساختمان به کار اشتغال داشته اند نیز درآمد سالیانه خود را 4 میلیون و900 هزار تومان اعلام کردند که کمترین درآمد در سال 89 بوده است.

+++++++++++++++++++

ترکیب درآمد یک خانوار روستایی در سال 89 نیز نشان می دهد که:

حدود 33 درصد خانوارهای روستایی در سال 89 درآمد خود را از طریق حقوق بگیری،

حدود  33 درصد از طریق متفرقه  و

حدود 34 درصد نیز از طریق مشاغل آزاد کسب درآمد کرده اند.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *