سال‌نمای 1388

سال‌نمای 1388 را  می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.

یک نکته که هنوز برای من جای سؤال دارد و البته آقای غیاث‌آبادی عزیز هم تا کنون پاسخ من را نداده‌اند. در سایت ایشان نوشته شده است که: «…در این گاه‌شماری نه تنها طول سال با تقویم طبیعی برابری دارد، بلکه طول هر فصل نیز به دلیل کوشش برای انطباق روزهای هر ماه خورشیدی با مدت زمان توقف خورشید در برج‌های همزمان آن، با طول فصل‌های طبیعی برابری داشته و نقاط اعتدال و انقلابین درست در ابتدای هر فصل تقویم جلالی واقع می‌شوند. در نتیجه مجموع روزهای هر یک از سه‌ماه‌های نخست و دوم سال (بهار و تابستان) برابر با 93 روز، مجموع روزهای سه‌ماهه سوم (پاییز) 90 روز و مجموع روزهای سه‌ماهه سوم (زمستان) 89 روز است که کاملاً با تقویم طبیعی برابری دارد و این ویژگی بسیار مهم و بی‌نظیر تقویم جلالی است که در دیگر تقویم‌ها دیده نمی‌شود…».

اما من قبلا شنیده بودم که اوضاع به این سادگی‌ها هم نیست. اساسا تعیین این‌که  تعداد روزهای هر ماه در نیمه‌ی اول سال را معادل 31 روز و برای نیمه‌ی دوم سال هم تعداد 30 روز (حسب مورد 29 روز و یا 30 روز البته) بگیریم، در واقع یک جور «قرارداد» است که در زمان انتخاب تقویم جلالی به عنوان تقویم رسمی کشور صورت گرفت که هدف از این‌ کار، همانا ایجاد یک جور نظم و نسق بوده است.

در این رابطه، شعری وجود دارد که تعداد روزهای هر ماه را با حروف ابجد، به دست داده است.

«لا» و «لا» «لب»، «لا» و «لا» «لب» شش مه است

«کط» «ل» «ل» و «ل» «ل» «کط» شهور دیگر است(کط لل و لل کط؛ شهور دیگر است)

با احتساب «ل=30» و «الف=1»و «ب=2» و «ک=20» و «ط=9»؛ آن‌گاه تعداد روزهای هر ماه در طول سال به ترتیب زیر است:

فروردین= 31                        مهر = 29

اردیبهشت = 31                     آبان = 30

خرداد = 32                         آذر = 30

تیر = 31                           دی = 30

مرداد = 31                        بهمن = 30

شهریور = 32                    اسفند = 29

پس تعداد روزهای دو فصل اول سال، 94 روز است و  تعداد کل روزهای سال به جمع 366 می‌رسد که یک روز هم کبیسه دارد.

==========

پانوشت: برای دیدن حروف ابجد بهاین‌جا بروید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *