معادله

معادله 1

انسان = خوردن + خوابیدن + كار+ لذت
خر = خوردن + خوابیدن

بنابراین:
انسان = خر + كار + لذت

در اینصورت:
انسان – لذت = خر + كار

به عبارت دیگر
انسانی كه لذت نمی برد چون خری است كه فقط كار می كند.

معادله 2

مرد = خوردن + خوابیدن + پس انداز كردن
خر = خوردن + خوابیدن

بنابر این:
مرد = خر+ پس انداز كردن

بنابر این:
مرد – پس انداز = خر

به عبارت دیگر
مردهایی كه پس انداز نمی كنند با خر برابرند

معادله 3

زن = خوردن + خوابیدن + هزینه كردن
خر = خوردن + خوابیدن

بنابراین:
زن = خر + هزینه كردن

در اینصورت:
زن – هزینه كردن = خر

به عبارت دیگر:
زنهایی كه هزینه نمی كنند خرند.

نتیجه گیری از معادلات 2 و 3

مردهایی كه پس انداز نمی كنند = زن هایی كه هزینه نمی كنند

بنابراین:
وقتیكه مردها پس انداز می كنند از خر شدن زن هایشان جلوگیری می كنند(نتیجه منطقی 1)

و زن هاییكه هزینه می كنند از خر شدن مردهایشان جلوگیری می كنند (نتیجه منطقی 2)

بنابر این خواهیم داشت:
مرد + زن = خر + پس انداز + خر+ هزینه

بنابر این….از نتایج منطقی 1 و 2 می توانیم استنباط كنیم كه:

مرد + زن = 2 خر كه با شادی در كنار هم زندگی می كنند

منبع: گویا نیوز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *