وقتی «رستاک» با طناب خبرگزاری فارس به چاه می‌رود

سایت رستاک (مدافعان اقتصاد آزاد)، این بار با طناب خبرگزاری فارس به چاه رفت و یک خبر را به صورت اشتباه انتشار داد.

اول متن خبر را از سایت رستاک در ذیل منعکس می کنم:

«به گزارش بیزینس ویک ، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در این گزارش بار دیگر پیش بینی خود نسبت به تقاضای جهانی نفت در سال 2009 را بیش از 400 هزار بشکه کاهش داده است .

بر این اساس ، تقاضای جهانی نفت طی سال 2009 با 17/1 میلیون بشکه کاهش به کمتر از 70/84 میلیون بشکه در روز خواهد رسید . این رقم طی سال 2007 به بیش از 9/85 میلیون بشکه در روز رسید .

تقاضای جهانی نفت طی سال 2010 با 60 هزار بشکه افزایش به بیش از 92/85 میلیون بشکه در روز خواهد رسید . این برای دومین سال متوالی است که تقاضای جهانی نفت کاهش خواهد داشت . بر این اساس ، رشد اقتصاد جهانی امسال به کمتر از 1/0 درصد خواهد رسید . تقاضای نفت چین نیز امسال تنها 250 هزار بشکه در روز رشد خواهد داشت و این رقم طی سال 2010 با رشد 310 هزار بشکه ای روبرو خواهد شد .

رشد اقتصادی آمریکا نیز امسال بیش از 7/2 درصد کاهش خواهد یافت . تقاضای نفت آمریکا نیز با 460 هزار بشکه کاهش به کمتر از 02/19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید .

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی امریکا طی سال 2010 میلادی حدود 2/2 خواهد بود . تقاضای نفت آمریکا طی سال 2010 نیز با 220 هزار بشکه افزایش به 24/19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید . ]منبع: فارس [

=============

اما ایرادات خبر فوق‌الذکر از نقطه نظر آماری:

در جدیدترین گزارش اداره‌ی اطاعات انرژی آمریکا (همان EIA)، میزان افزایش تقاضای سال 2010، به مرز 2/1 میلیون بشکه می‌رسد (و نه 60 هزار بشکه).

در متن خبر می‌بینیم که «بر این اساس ، تقاضای جهانی نفت طی سال 2009 با 17/1 میلیون بشکه کاهش به کمتر از 70/84 میلیون بشکه در روز خواهد رسید».

اول این‌که کاهش فوق، در مقایسه با چه مقطعی بوده است. در ثانی، اگر آن 17/1 میلیون را اعمال کنیم، آن‌گاه میزان نقاضا در مقطع قبلی برآورد حدود 87/85 میلیون بشکه بوده است. حال آن‌که این رقم در سایت خود eia ؛ حدود 13/85 میلیون بشکه بوده است.

دیگر این‌که در جدیدترین گزارش eia (یا همان اداره‌ی اطاعات انرژی آمریکا)، میزان افزایش تقاضای سال 2010، به مرز 2/1 میلیون بشکه می‌رسد (و نه 60 هزار بشکه).

همچنین گفته شده که «… تقاضای نفت آمریکا نیز با 460 هزار بشکه کاهش به کمتر از 02/19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید». اما گزارش اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا، رقم  19/19 را برآورد نموده است.

پانوشت: بقیه‌ی آمار هم کاملا درست هستند. برای مراجعه به آمار صحیح، به همان لینک eia مراجعه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.