نظریه‌ی گفتمان، از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی

از سوی نشر لوگوس منتشر شد کتاب « نظریه گفتمان، از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی»؛ نوشته دکتر محمدرضا رسولی و دکتر پویا نعمت‌اللهی منتشر شد.

ادامه