کاربست تفکر انتقادی در رسانه‌های نوین

بالاخره چند روز قبل کتاب ما هم درآمد. اسم کتاب: کاربست تفکر انتقادی در رسانه‌های نوین»نویسنده: لوییس وان انتشارات: آکسفورد ترجمه: دکتر محمدرضا رسولی

ادامه